CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel Production System – History or future?

Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Presented at The 4th Workshop on ”Comparsions of Management Practice between Sweden and Japan”, Hiroshima University, 2003. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur