CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Reform Technocrats: The Strategists of the Swedish Welfare State, 1930–60

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Niklas Stenlås
Scientists’ Expertise as Performance: Between State and Society, 1860–1960 p. 135–146. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-05-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 217290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur