CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att tänka om staden med historia

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser p. 193-214. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 217289