CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural changes during wear by plastic deformation of cemented carbide and cermet cutting inserts

Gustaf Östberg (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Metallurgical and Materials Transactions Vol. 37A (2006), May, p. 1495-1506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Grain boundary sliding, grain boundary infiltration, TEM, APFIMDenna post skapades 2006-07-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 21728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur