CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatially-Coupled Codes for Optical Communications: State-of-the-Art and Open Problems

Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Christian Häger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Brännström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
20th OptoElectronics and Communications Conference, OECC 2015 p. Art. no. 7340116. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We give a brief survey of a particularly interesting class of codes, called spatially-coupled codes, which are strong candidates for future optical communication systems. We discuss some recent research on this class of codes in the area of optical communications, and summarize some open research problems.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-19. Senast ändrad 2016-09-07.
CPL Pubid: 217254

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur