CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beständighetsproblem och livslängd hos fiberkompositarmerad betong

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik) ; Valter Dejke (Institutionen för byggnadsmaterial)
Bygg&teknik Vol. 94 (2002), No 7, p. 16-22.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Betong, FRParmering, BeständighetDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 21723

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)
Institutionen för byggnadsmaterial (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur