CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar

Anette Ungfors ; Björn Thrandur Björnsson ; Susanne Lindegarth ; Susanne P. Eriksson ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Kristina Sundell
Göteborg : Vattenbrukscentrum Väst, 2015. ISBN: 978-91-982551-0-2.- 97 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-18. Senast ändrad 2015-05-18.
CPL Pubid: 217200