CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of corrosion on concrete bridges

Congqi Fang (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Karin Lundgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Mario Plos (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Bridge Maintenance, Safety, Management and Cost / edited by Eiichi Watanabe, Dan M. Frangopol, Tomoaki Utsunomiya (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 2172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur