CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Defect properties in dilute tungsten alloys from first-principles calculations

Leili Gharaee (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: tungsten alloys, point defects, irradiation, structural materials, first-principles calculations.Denna post skapades 2015-05-18.
CPL Pubid: 217173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fusion
Defekter och diffusion
Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-06-09
Tid: 13:15
Lokal: PJ-salen
Opponent: Antti Kuronen