CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Marknadskrafter förstör byggnadsingenjörutbildning

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
SULF Universitetsläraren No 2, p. 21-22. (2002)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Byggnadsteknik, ingenjörsutbildningDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 21717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur