CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design, development and characterization of enlarged adenines - towards novel base analogue FRET-pairs

Moa Sandberg Wranne (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-18.
CPL Pubid: 217159