CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kost mot Övervikt - Nationell Nätkurs

Stoppa fetma och sockersjuka

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 9 s.
[Rapport]

Bukfetma och sockersjuka drabbar katastrofalt många svenskar direkt eller indirekt och har också blivit en klassfråga. Kursen förklarar hur dessa hälsohot kan knäckas om sockersnask och skräpmat systematiskt väljs bort.

Innehållet med video, rapporter och övningar motsvarar cirka en dags studier totalt. Kursen ligger sakligt på högskolenivå men har anpassats för alla som vill ta ansvar för egen och andras kost och hälsa.

Nyckelord: bukfetma, diabetes, kolhydrater, blodsocker, GI, LCHF, folkhälsa


Fria nationella nätkurser på svenska krävs för bättre folkhälsa. De motverkar samtidigt språklig utarmning och diskriminering via alltfler nätkurser på engelska.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-17. Senast ändrad 2015-05-20.
CPL Pubid: 217142

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)