CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potent potassium

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 7 (2015), 5, p. 464.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: potassium, periodic table, elements, properties, historyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-14. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 217120

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)