CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vikten av rätt mått

Lars Marcus (Institutionen för arkitektur) ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur (0004-2021). Vol. 2015 (2015), 03, p. 4.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: stadsbyggnad, täthet, närhet, stadslivDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 217111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan naturvetenskap
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur