CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From criminality to creativity: How studies of surfer subcultures reinvented invention

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
The Social Science of Sport: A Critical Analysis (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-05-13. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 217091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi
Sociologi
Idrottsforskning

Chalmers infrastruktur