CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On hydrodynamic interactions between settling particles and rising microbubbles – a Direct Numerical Simulation (DNS)

Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Smart and Green Interfaces Conference 2015, Belgrade, Serbia (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-05-12.
CPL Pubid: 217008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Strömningsmekanik
Kemiteknik
Kemiska processer
Molekylära transportprocesser i kemisk processteknik
Yt- och kolloidkemi
Vattenbehandling

Chalmers infrastruktur