CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On hydrodynamic interactions between settling particles and rising microbubbles – a Direct Numerical Simulation (DNS)

Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Smart and Green Interfaces Conference 2015, Belgrade, Serbia (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-05-12.
CPL Pubid: 217008