CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of materials supply systems during product development projects

Eva Johansson (Institutionen för logistik och transport) ; M. Bellgran ; Mats I. Johansson (Institutionen för logistik och transport)
Proceedings of the Euroma Conference, Fontainebleau, France / eds. Van Wassenhove, L. N. et al (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur