CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High performance 1.3 mm GaInNAs Quantum Well Laser on GaAs

Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
GaInNAs Symposium-material and devices, Cardiff, England (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 21691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur