CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvements on Huses’s model for estimating mooring cable induced damping

Yungang Liu (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
OMAE Offshore Mechanics and Arctic Engineering Vol. 17 (1998), 98353,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 2169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur