CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

19. Electrical spin injection into moderately doped silicon enabled by tailored interfaces

R. Jansen ; B.C. Min ; Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; et. al.
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics (1098-0121). Vol. 82 (2010), 24, p. 241305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-10.
CPL Pubid: 216874