CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

21. Magnetic tunnel contacts to silicon with low-work-function ytterbium nanolayers

R.S. Patel ; Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; M.P. de Jong ; R. Jansen
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 106 (2009), 1, p. 016107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-10.
CPL Pubid: 216872