CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

23. Near-surface compositional oscillations of Co diffused into Si (100) at-60° C: a study by high-resolution Rutherford backscattering

Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D. Goll ; H.D. Carstanjen
Applied Physics A: Materials Science & Processing (0947-8396). Vol. 97 (2009), 3, p. 651.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-10.
CPL Pubid: 216870