CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

24. Initial stages of growth of iron on silicon for spin injection through Schottky barrier

Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; H.D. Carstanjen
Physica status solidi. B, Basic research (0370-1972). Vol. 248 (2011), p. 2300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-10.
CPL Pubid: 216869