CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon spintronics at room temperature

Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; S. Sharma ; J.C. Le Breton ; R. Jansen
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X). Vol. 7760 (2010), 77600J,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-10.
CPL Pubid: 216868