CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

26. Subsurface enrichment of Co in Si (100) at initial stages of growth at room temperature

Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D. Goll ; H.D. Carstanjen
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 90 (2007), p. 132109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-10.
CPL Pubid: 216867