CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extreme non-linear wave forces on a monopile in shallow water

Jenny Trumars (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Johan Jonsson (Institutionen för hållfasthetslära ; Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
OMAE Offshore Mechanics and Arctic Engineering Vol. 22 (2003),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 2168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)
Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Wave Loads on Offshore Wind Power Plants


Simulation of Irregular Waves and Wave Induced Loads on Wind Power Plants in Shallow Water