CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Names for free: polymorphic views of names and binders

Jean-Philippe Bernardy (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Nicolas Pouillard
ACM SIGPLAN Notices (1523-2867). Vol. 12 (2013), p. 13-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-07. Senast ändrad 2016-04-29.
CPL Pubid: 216757

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)