CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An EDSL approach to high performance Haskell programming

Josef Svenningsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Johan Ankner
ACM SIGPLAN Notices (1523-2867). Vol. 12 (2014), p. 1-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-07.
CPL Pubid: 216753

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)