CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Researching Online foreign language interaction and exchange: Theories, methods and challenges

Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Language Learning & Technology (1094-3501). Vol. 18 (2014), 1, p. 42-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-07.
CPL Pubid: 216727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språkstudier

Chalmers infrastruktur