CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research methods in industrial marketing studies

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Luis Araujo
In Håkansson, H., Harrison, D. and Waluszewski, A. (eds.) Rethinking marketing: developing a new understanding of markets, John Wiley & Sons Inc., Chichester. p. 207-228. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur