CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optics performance of the LHC during the 2012 run

P. K. Skowroński ; T. Bach ; M. Giovannozzi ; A. S. Langner ; Y. I. Levinsen ; E. H. Maclean ; S. Redaelli ; T. Risselada ; M. S. Camillocci ; R. Tomás ; G. Vanbavinckhove ; Tobias Persson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; R. Miyamoto ; M. J. McAteer
IPAC 2013: Proceedings of the 4th International Particle Accelerator Conference p. 1433-1435. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-05-06. Senast ändrad 2015-05-06.
CPL Pubid: 216689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Subatomär fysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur