CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the emergence of research by design and practice-based research approaches in architectural and urban design

H. Dunin-Woyseth ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Design Innovation for the Built Environment: Research by Design and the Renovation of Practice p. 37-52. (2013)
[Kapitel]

DOI link to Book: http://dx.doi.org/10.4324/9780203129746Denna post skapades 2015-05-06. Senast ändrad 2015-12-21.
CPL Pubid: 216656

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur