CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection and characterization of nanoparticles in complex sample matrices

Martin Hassellöv ; Jani Tuoriniemi ; Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; SuMo Biomaterials)
European Cells and Materials: 4th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials Fiskebäckskil, Sweden, May 4-6 2011 (14732262). Vol. 21 (2010), suppl. 1, p. 4-.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-05-06. Senast ändrad 2016-03-21.
CPL Pubid: 216596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemiteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur