CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanobiomaterial - lipid membrane interactions

Rickard Frost (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
European Cells and Materials: 4th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials Fiskebäckskil, Sweden, May 4-6 2011 (14732262). Vol. 21 (2010), suppl. 1, p. 13-.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-05-06.
CPL Pubid: 216592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur