CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing molecular recognition on the single molecule level

Anders Gunnarsson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Peter Jönsson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Peter Sjövall (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
European Cells and Materials: 3rd International NanoBio Conference 2010, ETH Zurich, Switzerland August 24-27 2010 (14732262). Vol. 20 (2010), suppl. 3, p. 97-.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-05-06.
CPL Pubid: 216586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur