CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A simple nanoplasmonic sensor with microliter sample handling

Laurent Feuz (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Anders Gunnarsson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
European Cells and Materials: 3rd International NanoBio Conference 2010, ETH Zurich, Switzerland August 24-27 2010 (14732262). Vol. 20 (2010), suppl. 3, p. 81-.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-05-06. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 216563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur