CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detecting water transport through lipid membranes on a millisecond level using microfluidics and fluorescent dyes

Gabriel Ohlsson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Seyed Tabaei (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Magnus Brändén (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Jonas O. Tegenfeldt ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 20 (2010), suppl. 3, p. 191-.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-06.
CPL Pubid: 216554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur