CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Business model innovation-the challenges ahead

Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Product Development (1477-9056). Vol. 18 (2013), 3-4, p. 213-225.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-05.
CPL Pubid: 216502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur