CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved SCR for marine applications

Mathias Magnusson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Erik Fridell ; Hanna Härelind (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Naval architect (0306-0209). MAY, p. 34-37. (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Marine applicationsDenna post skapades 2015-05-05. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 216500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur