CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply chains and interdependence: a theoretical analysis

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Journal of Purchasing and Supply management Vol. 10 (2004), 1, p. 3-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 2165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur