CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic aspects of neutron noise in molten salt reactors, invited

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Anders Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
2011 ANS Annual Meeting; Hollywood, FL; United States; 26 June 2011 through 30 June 2011 (0003018X). Vol. 104 (2011), p. 850-851.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-05-05.
CPL Pubid: 216492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur