CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radioastronomy for students

Christer Andersson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Magne Hagström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
International Amateur-Professional Photoelectric Photometry Communications, Proceedings of `Global Hands-On Universe 2004", St. Petersburg, Russia, July 2004 Vol. 100 (2005), p. 49-54.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-07-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur