CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lovasz θ, SVMs and applications

Vinay Jethava (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Jacob Sznajdman (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; C. Bhattacharyya ; Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
2013 IEEE Information Theory Workshop - ITW 2013, Seville, Spain, 9-13 September 2013 p. 1-5. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-05. Senast ändrad 2016-05-09.
CPL Pubid: 216452

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)