CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In vitro response to mesoporous TiO2 thin films loaded with alendronate and raloxifene

N. Harmankaya ; Johan Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmquist ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Pentti Tengvall
In vitro response to mesoporous TiO2 thin films loaded with alendronate and raloxifene (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-05-05. Senast ändrad 2016-09-16.
CPL Pubid: 216441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknik

Chalmers infrastruktur