CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method to Optimize Geometric Quality and Motion Feasibility of Assembly Sequences

D. Spensieri ; J.S. Carlson ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; R. Bohlin ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Product Lifecycle Management: Geometric Variations p. 191-208. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: Assembly sequence, Path planning, Problem motivation , Relative stability , Stability/variationDenna post skapades 2015-05-05. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 216406

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur