CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Building collaborative network relationships: The case of a corporate spin-off in the medical technology industry

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
How Entrepreneurs do What they do: Case Studies in Knowledge Intensive Entrepreneurship p. 146-158. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-05-04.
CPL Pubid: 216316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur