CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behavior of concrete cylinders confined by carbon composite. 2. Prediction of strength

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Vitauts Tamuzs ; Edgars Sparins
Mechanics of Composite Materials. Springer Science+Business Media, Inc. (ISSN 0191-5665). Vol. 42 (2006), No 2, p. 109-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Confined concrete, carbon-epoxy composite, strength


The Journal is issued also in Russian. ISSN 0202-1272. Springer Science+Business Media, Inc.Denna post skapades 2006-10-06.
CPL Pubid: 21628

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur