CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring the World | Die Vermessung der Welt

Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
The Mathematical intelligencer (0343-6993). Vol. 32 (2010), 3, p. 53-55.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-04. Senast ändrad 2016-07-20.
CPL Pubid: 216275

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur