CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biosensors: One molecule at a time

Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Nature Nanotechnology (1748-3387). Vol. 7 (2012), 6, p. 347-349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-04. Senast ändrad 2016-07-15.
CPL Pubid: 216252

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur