CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fourth order tensor-based diffusion MRI signal modeling

Mohammad Alipoor (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Stephan E Maier
International symposium on biomedical imaging, White Matter Modeling Challenge. 16-19 April 2015, New York, USA. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

This abstract describes forth order tensor-based diffusion signal modeling as proposed in [1].

Nyckelord: Diffusion MRI, Gradient encoding.


http://biomedicalimaging.org/2015/Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-04. Senast ändrad 2015-05-29.
CPL Pubid: 216230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinteknik

Chalmers infrastruktur